Untitled Document
 
+I2A# *+1L4'*L
#02*2 sms B#B!
1H  
สมัครสมา่ชิกใหม่ สหพันธ์นิวส์
ชื่อ / สกุล
*
วันเดือนปีเกิด
วัน/เดือน/พ.ศ. เช่น 29/02/2520
เลขบัตรประชาชน
*
ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ใช้เป็น Username ตอนเข้าระบบ)
อาชีพ
ที่อยู่ เลขที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
*
ใส่เฉพาะตัวเลข 10 หลัก เช่น 0812345678 (ใช้เป็น Password ตอนเข้าระบบ)
เบอร์บ้าน
อีเมล์
 
Untitled Document
สหพันธ์นิวส์ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสหพันธ์กรุ๊ป
99/17 หมู่บ้านรัตนวรรณ 2 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-1989078-9 โทรสาร 02-5923559